CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC “LÃNH ĐẠO NHƯ GIÊSU”

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC “LÃNH ĐẠO NHƯ GIÊSU”

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC “LÃNH ĐẠO NHƯ GIÊSU” I. Thành phần tham dự  Người hướng dẫn : đại diện dòng Tên Việt Nam Người phụ trách chung : Cha Phaolo Nguyễn Thái Sơn – 0973264305  Học viên: các bạn thuộc Hội SVCG TGP Hà Nội và giới trẻ giáo phận Hà Nội đăng […]

Cha linh hướng