CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI 2016-NHÓM SVCG THANH HÓA TẠI HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI 2016-NHÓM SVCG THANH HÓA TẠI HÀ NỘI

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, kể từ ngày ấy. Ngày mà nhóm SVCG Thanh Hóa tại Hà Nội tổ chức chương trình TSMT 2016 nhưng những cảm xúc đó, tình cảm đó vẫn còn đọng lại mãi theo thời gian. Như một cái gì đó gọi là “định mệnh “. Định mệnh cho [...]