Nhóm Magis Công Nghiệp, Hà Nội: Ra mắt tân sinh viên và tân ban Điều Hành

Nhóm Magis Công Nghiệp, Hà Nội: Ra mắt tân sinh viên và tân ban Điều Hành

Chiều ngày 23/10/2016, tại Nhà thờ Giáo họ Ngọc Mạch, chương trình LỄ RA MẮT TÂN SINH VIÊN – RA MẮT BAN ĐIỀU HÀNH và CẦU NGUYỆN CHO NĂM HỌC MỚI 2016-2017 đã chính thức bắt đầu vào lúc 13h30. Danh sách ghi danh cứ dần dần dài thêm bởi số lượng đăng ký tham [...]