Hội SVCG TGP Hà Nội

11 hours 42 minutes ago

“Thông Cáo về điều được gọi là Sứ điệp từ trời”, có chữ ký của Đức TGM Chủ tịch HĐGM và Đức GM Chủ tịch UB Giáo lý Đức tin với khuyến cáo: “các tín hữu công giáo sẽ không đọc, không phổ biến và không rao giảng các “sứ điệp từ trời”.

Hội SVCG TGP Hà Nội

11 hours 52 minutes ago

Câu truyện này được truyền bá hết sức rộng rãi qua hàng nghìn năm và nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh cũng có đề cập đến như một quyền năng của Thiên Chúa thể hiện qua sự thông minh của nhân vật Moses. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng câu chuyện là hư cấu. Thế nhưng các nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng điều đó có thể thực sự xảy ra.

Hội SVCG TGP Hà Nội

12 hours 41 minutes ago

Hội SVCG TGP Hà Nội shared a link — feeling weird.

Hội SVCG TGP Hà Nội

15 hours 42 minutes ago

Nếu bạn thấy khó cầu nguyện khi lần chuỗi mân côi hay khó giữ việc lần chuỗi thường xuyên, thì bạn hãy đọc để khám phá bảy điều bất ngờ nhất xảy ra trong đời sống của bạn khi bắt đầu cầu nguyện bằng việc lần chuỗi mân côi thường xuyên hơn.

Cha linh hướng

Cha đặc trách

Inline
Inline