PHONECARD LOVE - Chương trình bán thẻ gây quỹ bác ái

PHONECARD LOVE – Chương trình bán thẻ gây quỹ bác ái

Đức thánh cha Benedicto XVI từng lưu ý rằng. “Bác ái là bổn phận của mọi tín hữu, đồng thời cũng là bổn phận của cộng đồng hội thánh”. Là thành viên đã và đang tham gia Hội Sinh Viên chắc hẳn ít nhiều ACE cũng quan tâm đến các hoạt động của Hội, đặc […]

Cha linh hướng