Nhóm SVCG Trung Chí | Thư ngỏ gửi tới các bạn tân sinh viên 2016

Nhóm SVCG Trung Chí | Thư ngỏ gửi tới các bạn tân sinh viên 2016

Trọng Kính Đức Hồng Y Phêrô, Đức Cha Phụ Tá Lôrensô, Kính thưa quý Cha, quý nam nữ Tu sĩ, quý vị ân nhân, quý bậc phụ huynh, Thưa các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn Tân sinh viên năm 2016 thân mến, Lời đầu tiên, cho phép chúng con – anh chị [...]